Fowler 3.01 Standard

 

Co umí tento program:

-           usnadňuje zápis vyšetření sluchu, tympanometrického vyšetření, audiometrického vyšetření a SISI testu do ambulantního programu

-           vypočítá automaticky ztrátu sluchu dle Fowlera pro jednotlivé uši i celkově

-           zařadí automaticky pracovníky pracující v riziku hluku do skupin dle poškození sluchu a věku

-           vede databázi vyšetřených pacientů

-           vytiskne audiogram

-           umožňuje porovnávat 2 různé audiogramy prolnutím křivek a výpočtem rozdílu hodnot ztrát sluchu dle Fowlera pro jednotlivé uši i celkově

-           umožňuje export personálních dat i naměřených hodnot do programu Noah 2 a 3

-           umožňuje nakopírovat naměřené a vypočtené hodnoty do ambulantního programu

-           umožňuje export získaných dat o daném pacientovi do souboru ve formátu zip. Tento soubor je možno odeslat e-mailem či na přenosném

            mediu jinému zdravotnickému zařízení

-           umožňuje import přijatých dat od jiného zdravotnického zařízení ve formátu zip do databáze programu. S těmito daty je možno pracovat stejně,

            jako kdyby byly získány měřením ve zdravotnickém zařízení, kde byla data přijata.

-           umožňuje uložit audiogramy a diagramy vyšetřených osob jako obrazové soubory ve formátu bmp nebo jpg

            Tyto soubory je možno potom importovat do obrazového modulu ambulantního programu či je sdílet po síti či jiným způsobem.

-           provádí automatické vyhodnocení SISI testu dle předem nastavených hodnot

 

Obrázek23

 

Obrázek24

 

Obrázek25

 

 

…více informací o této verzi

 

cara

Zpět