Fowler 3.01 Professional

 

Co umí tento program:

-           umožňuje komunikaci audiometrů a tympanometrů s počítačem prostřednictvím sériového kabelu

-           na povel (stlačení tlačítka) vyšetřující audiologické sestry nebo pacienta vytvoří automaticky audiogram pro vzdušné a kostní vedení

-           automaticky přenese tympanometrickou křivku a křivky jednotlivých reflexů do programu během měření

-           automaticky dle předchozího nastavení vyhodnotí tympanometrickou křivku a křivky IPSI a CONTRA reflexů a hodnocení zapíše do textové podoby

-           provádí automatické vyhodnocení SISI testu dle předchozího nastavení

-           umožňuje automaticky načíst personální data pacienta z ambulantních programů PC Doktor, Medicus a Amicus a odeslat tyto data audiologické sestře po síti

-           vypočítá automaticky ztrátu sluchu dle Fowlera pro jednotlivé uši i celkově

-           zařadí automaticky pracovníky pracující v riziku hluku do skupin dle poškození sluchu a věku a toto hodnocení vytiskne.

-           umožňuje zápis krátkého zhodnocení křivky lékařem pod audiometrickou křivku.

-           vede databázi vyšetřených pacientů

-           vytiskne audiogram a tympanogram

-           odešle audiogram a tympanogram vyšetřujícímu lékaři po síti

-           umožňuje vyšetřujícímu lékaři porovnávat 2 různé audiogramy prolnutím křivek a výpočtem rozdílu hodnot ztrát sluchu dle Fowlera pro jednotlivé uši i celkově

-           umožňuje export personálních dat i naměřených hodnot do programu Noah 2 a 3

-           umožňuje nakopírovat naměřené a vypočtené hodnoty do ambulantního programu

-           umožňuje export získaných dat o daném pacientovi do souboru ve formátu zip. Tento soubor je možno odeslat e-mailem či na přenosném

            mediu jinému zdravotnickému zařízení

-           umožňuje import přijatých dat od jiného zdravotnického zařízení ve formátu zip do databáze programu. S těmito daty je možno pracovat stejně,

            jako kdyby byly získány měřením ve zdravotnickém zařízení, kde byla data přijata

-           umožňuje uložit audiogramy a diagramy vyšetřených osob jako obrazové soubory ve formátu bmp nebo jpg

            Tyto soubory je možno potom importovat do obrazového modulu ambulantního programu či je sdílet po síti či jiným způsobem.

-           spolupracuje s audiometry:

Interacoustics AS 216, AD 226, AD 229, AC 30/33, AA 222, AD 629, AC40

Maico MA 50, 51, 52, 55, ST20, MI24-44

Maico MA42 (nepřímo přes Maico Databázi a samostatný modul Fowler)

MADSEN Itera II,

Amplaid A321,

Siemens SD 270,

Videomed

            tympanometry:

Interacoustics AT 235, AA 222,

Maico MI24, 34, 44

 

 

Obrázek27

 

Obrázek28

 

 

…více informací o této verzi

image002

Zpět